Menu

AgroSTEMexcursie - werkbladen SPITTER - BLAUWE BESSEN

Werkbladen voor de leerlingen bij de handleiding voor de AgroSTEM-excursie - vleesvee (runderen) voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.

Deze werkbladen zijn een herhaling op de bundel die thema's behandelt bij de AgroSTEMexcursie - vleesvee. De thema's sluiten perfect aan bij de eindtermen geformuleerd in de 16 nieuwe sleutelcompetenties voor de eerste graad SO. 

De sleutelcompetenties die het meest aan bod komen tijdens de excursie zijn: competentie wiskunde, exacte wetenschappen en techniek en technologie = STEM (inhouden) Engeneering valt dan weer onder sleutelcompetentie oplossingen zoeken, creativiteit, probleemoplossend denken. Ook competentie ruimtelijk bewustzijn en duurzaamheid komen uitgebreid aan bod. Net zoals competentie gezond leven/eten. 

Ook de lessen VOEDING, S.E.I., Geschiedenis komen hier ter sprake. 

Deze bundel is ter naverwerking van een bezoek aan een STEM-boerderij, in de klas en verwerking van de inhoud van de handleiding hierbij. 

Niet alle STEM-boerderijen hebben graag SO op bezoek maar neem gerust een kijkje om een STEM-boerderij in uw regio te vinden. U vindt ze op deze website onder Ons Aanbod:  Educatieve Hoeves en Excursies.

Materiaal type: 
Geschikt voor: