Menu

AgroSTEMexcursie - werkbladen SPITTER - GROENTEN

Werkbladen voor de leerlingen bij de handleiding  AgroSTEM-excursie GROENTEN voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.

Deze bundel behandelt thema's die perfect aansluiten bij de eindtermen geformuleerd in de 16 nieuwe sleutelcompetenties voor de eerste graad SO. 

De sleutelcompetenties die het meest aan bod komen zijn: competentie wiskunde, exacte wetenschappen en techniek en technologie = STEM (inhouden) Engeneering valt dan weer onder sleutelcompetentie oplossingen zoeken, creativiteit, probleemoplossend denken. Ook competentie ruimtelijk bewustzijn en duurzaamheid komen uitgebreid aan bod. Net zoals competentie gezond leven. 

Ook de lessen VOEDING, S.E.I., Geschiedenis komen hier ter sprake. 

Deze werkbladen herhalen de inhouden van de handleiding die een bezoek aan een landbouwbedrijf introduceren in de klas.

Niet alle STEM-boerderijen achten zich geschikt om het SO op bezoek te krijgen maar neem gerust een kijkje om een STEM-boerderij in uw regio te vinden. U vindt ze op deze website onder Ons Aanbod:  Educatieve Hoeves en Excursies.

Materiaal type: 
Geschikt voor: