Menu

Wat eten we morgen? Gewas-bescherming: gewasda?

Gewasbescherming en de problematiek van resten van deze middelen in onze voeding krijgt steeds meer belangstelling, zowel van het grote publiek als van de landbouwsector. De laatste decennia is er een mentaliteitswijziging opgetreden met betrekking tot deze producten. Vroeger werden ze beschouwd als wondermiddelen. Naarmate duidelijk werd dat ze schadelijke gevolgen hadden voor mens, dier en milieu, worden ze nu door velen verguisd.

Deze themabundel omvat 2 lessen die elk ongeveer 1 lesuur in beslag nemen. Naast de evolutie die gewasbeschermingsmiddelen doorgemaakt hebben, wordt kort ingezoomd op het gebruik van deze producten en de milieudruk die ze veroorzaken. Ook wordt gekeken naar de alternatieven die de landbouwsector ter beschikking heeft om schadelijke plagen en ziekten te lijf te gaan.

Materiaal type: