Menu

Overzicht educatieve hoeves

STEMboerderij 't Goteringenhof is een melkveebedrijf met dubbeldoelkoeien van het oorspronkelijke witblauwe ras.
STEMboerderij 't Silsomhof is een vleesveebedrijf waar landbouw en natuur de handen in elkaar slaan.
STEMboerderij 't Stappeshof is een gemengd landbouwbedrijf met melkvee, braadkippen en akkerbouw

De Fruitburcht is een klein familiaal bedrijf waar appelen en peren milieuvriendelijk geteeld worden.

Hakendover: dat betekent paarden...

Dames en heren, appels en peren...

LV Fruit Vanhellemont is een milieuvriendelijk fruitbedrijf.

We zijn een typisch familiaal gemengd bedrijf van het Pajottenland: melk- en vleesvee.

Hof Ter Vaeren is een gemengd landbouwbedrijf met akkerbouw, vleesvee, melkvee en zuivelverwerking.

‘Hof Ter Vrijlegem’ is een akkerbouwbedrijf met speciale aandacht voor innovatie en verbreding.

Elzenbosch is een oude hoeve omringd door wijn- en boomgaarden.

Natuurboerderij het Bolhuis is een biologische vleesveehouderij met runderen en schapen.