Menu

Overzicht educatieve hoeves

't Goteringenhof is een melkveebedrijf met dubbeldoelkoeien van het oorspronkelijke witblauwe ras.

Landbouw en natuur slaan de handen in elkaar op dit vleesveebedrijf.

't Stappeshof is een gemengd landbouwbedrijf met melkvee, braadkippen en akkerbouw.

De Fruitburcht is een klein familiaal bedrijf waar appelen en peren milieuvriendelijk geteeld worden.

Hakendover: dat betekent paarden...

Dames en heren, appels en peren...

LV Fruit Vanhellemont is een milieuvriendelijk fruitbedrijf.

We zijn een typisch familiaal gemengd bedrijf van het Pajottenland: melk- en vleesvee.

Hof Ter Vaeren is een gemengd landbouwbedrijf met akkerbouw, vleesvee, melkvee en zuivelverwerking.

‘Hof Ter Vrijlegem’ is een akkerbouwbedrijf met speciale aandacht voor innovatie en verbreding.

Elzenbosch is een oude hoeve omringd door wijn- en boomgaarden.

Natuurboerderij het Bolhuis is een biologische vleesveehouderij met runderen en schapen.