Menu

Terug naar thema overzicht >Geen oorlog, geen honger

Geen oorlog, geen hongerTerug naar thema overzicht >

Geholpen door het Amerikaanse Marshallplan voor de economische wederopbouw werd in Europa de eerste stap naar een economische samenwerking gezet. In 1947 startte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George Marshall een gigantisch hulpprogramma om het ontredderde Europa er zo snel mogelijk bovenop te helpen. Niet enkel altruïsme bracht hem hiertoe. Immers, een welvarend Europa betekende de ideale afzetmarkt voor Amerikaanse producten.

Deze Amerikaanse hulp stond in principe open voor alle Europese landen. Maar de Sovjet-Unie verbood de landen in Centraal- en Oost-Europa die onder haar invloedsfeer stonden, deze hulp te aanvaarden. De facto beperkte de hulp zich dus tot West-Europa. Marshall hoopte dat de westerse landen zo een buffer zouden vormen tegen het oprukkende communisme.

Een bijkomende voorwaarde verbonden aan het ontvangen van hulp was het organiseren van meer economische samenwerking tussen de Europese landen. Om deze Marshallhulp te coördineren, werden de Europese landen verplicht samen te werken. In navolging van deze eis werd in 1948 de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) opgericht. Deze organisatie was op intergouvernementele leest geschoeid, wat wil zeggen dat nationale regeringen samen beslissingen namen zonder bevoegdheden af te staan aan een hoger besluitvormingsorgaan. Deze OEES werd later omgevormd tot OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, vandaag vooral bekend om zijn economisch studiewerk. Ook beperkt het lidmaatschap van de OESO zich vandaag niet tot Europese landen.

Een greep uit ons educatief materiaal over dit thema

Poster Tijdsband Veeteelt 4 - Nieuwe Tijd

Er werd een tijdsband uitgewerkt van de prehistorie tot...
Leerkrachten, Lager onderwijs, 3de graad, Secundair onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Vee...

A+ STEMproject - VLEESVEE (runderen) - werkbladen SPITTER

Werkbladen bij een AgroSTEMexcursie voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.
Secundair onderwijs, 1ste graad, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Akkerbouw (graan, aard...

Poster Tijdsband Veeteelt 5 - Nieuwste Tijden

Er werd een tijdsband uitgewerkt van de prehistorie tot...
Leerkrachten, Lager onderwijs, 3de graad, Secundair onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Vee...

A+ STEMproject - BLAUWE BESSEN - handleiding SPITTER

Handleiding bij een AgroSTEM-excursie voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.
Secundair onderwijs, 1ste graad, Boerderij, Groenten en fruit, Bloemen en planten, Multifunctionele ...

Wat eten we morgen? Het GLB vandaag

Welke rol speelt Europa in onze landbouw en voeding?...
Leerkrachten, Secundair onderwijs, Leerlingen, Secundair onderwijs, Duurzaamheid, Voedselveiligheid,...

Poster Tijdsband Veeteelt 6 - Onze Tijd

Er werd een tijdsband uitgewerkt van de prehistorie tot...
Leerkrachten, Lager onderwijs, 3de graad, Secundair onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Vee...

A+ STEMproject - GROENTEN - handleiding SPITTER

Handleiding bij een AgroSTEMexcursie voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.
Leerkrachten, Secundair onderwijs, 1ste graad, Landbouwers, Boerderij, Groenten en fruit, Bloemen en...

Boerderij van Dichtbij - rondleiden op een landbouwbedrijf

Tips rondleiden op landbouwbedrijf en inrichten van...
4,00 / exemplaar
Landbouwers, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Groenten en fruit, Akkerbouw (graan, aarda...

game - www.farmony.be - Wat is duurzame landbouw?

Uitleg Game Farmony Wat is duurzame landbouw? Landbouw...
Leerkrachten, Secundair onderwijs, 2de graad, 3de graad, Leerlingen, Secundair onderwijs, Landbouwer...

A+ STEMproject - VLEESVEE (runderen) - handleiding SPITTER

Handleiding bij een AgroSTEMexcursie voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.
Secundair onderwijs, 1ste graad, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Akkerbouw (graan, aard...