Menu

Terug naar thema overzicht >Belgische rassen

Belgische rassenTerug naar thema overzicht >

Rijksveeteeltconsulenten lanceerden via de structuur van de veekweeksyndicaten een kweekplan dat de initiatieven van de verschillende lokale kweekverenigingen moest stroomlijnen. Een belangrijke wijziging lag in de verandering van de klemtoon. Niet langer de uiterlijke kenmerken van de rassen waren het belangrijkste (zoals de breedte van schoft en lendenen) maar wel de productiviteit kreeg alle aandacht. De melkgift en het gebruik van krachtvoer stonden centraal. Het belang van de melkcontroles per koe nam dan ook enorm toe. Deze melkcontroles lieten toe de productiviteit van elke koe te bepalen en de selectie en bedrijfsvoering daarop te baseren.

In het Interbellum stonden er zes Belgische rassen in het keurstamboek: het Blauwe, het Kempische, het West-Vlaamse, het Zwartbonte van de polders, het Oost-Vlaamse ras en de runderen van het land van Herve. Hoewel de officiële Belgische rassen werden beschouwd als dubbeldoelkoeien, melk én vlees, lag de klemtoon tijdens deze periode toch op melkwinning.

Naarmate wetenschap en selectie verder werden doorgedreven, evolueerde men naar rassen die voor één enkel doel gehouden werden. Ofwel scoren dieren nu goed inzake vleeskwaliteit zoals het befaamde Belgisch Wit-blauw, ofwel hebben zij een uitstekende melkgift. Vandaag zijn koeien van het Holstein-Friesian ras de kampioenen inzake melkproductie. Deze koeien zijn zwart en wit gekleurd. Met een gemiddelde van 7000 liter melk per jaar zijn zij zelfs wereldwijd populair omwille van hun melkgift.

Een greep uit ons educatief materiaal over dit thema

Grasspriet Landbouw en geschiedenis

In deze Grasspriet- themadossiers van 32 pagina's vind...
3,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Akkerbouw (graan, aardap...

A+ STEMproject - BLAUWE BESSEN - werkbladen SPITTER

Werkbladen voor de leerlingen bij de handleiding voor de...
Secundair onderwijs, 1ste graad, Groenten en fruit, Bloemen en planten, Duurzaamheid, Techniek en in...

Fruit - Plukvers van de Pers

Het werkboekje Plukvers van de Pers bundelt werkblaadjes...
Leerkrachten, Lager onderwijs, 3de graad, Secundair onderwijs, 1ste graad, Landbouwers, Groenten en ...

A+ STEMproject - MELK - werkbladen SPITTER

Werkbladen voor de leerlingen bij de handleiding voor de AgroSTEMexcursie - MELK (runderen) voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.
Secundair onderwijs, 1ste graad, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Akkerbouw (graan, aard...

Boerderij van Dichtbij - rondleiden op een landbouwbedrijf

Tips rondleiden op landbouwbedrijf en inrichten van...
4,00 / exemplaar
Landbouwers, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Groenten en fruit, Akkerbouw (graan, aarda...

Poster Tijdsband Veeteelt 1 - Prehistorie

Er werd een tijdsband uitgewerkt van de prehistorie tot...
Leerkrachten, Lager onderwijs, 3de graad, Secundair onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Vee...

A+ STEMproject - AARDAPPELEN - handleiding SPITTER

Handleiding bij een AgroSTEM-excursie voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.
Leerkrachten, Secundair onderwijs, 1ste graad, Boerderij, Groenten en fruit, Akkerbouw (graan, aarda...

Wat eten we morgen? Van graan tot brood

Waar komt ons dagelijks brood vandaan? Heb je altijd al...
Leerkrachten, Secundair onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Leerlingen, Secundair onderwijs...

Poster Tijdsband Veeteelt 2 - Oudheid

Er werd een tijdsband uitgewerkt van de prehistorie tot...
Leerkrachten, Lager onderwijs, 3de graad, Secundair onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Vee...

A+ STEMproject - PLUIMVEE -werkbladen SPITTER

Werkbladen voor de leerlingen bij de handleiding voor de AgroSTEM-excursie - pluimvee (kippen) voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.
Secundair onderwijs, 1ste graad, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Bloemen en planten, Mu...