Menu

Terug naar thema overzicht >ET

ETTerug naar thema overzicht >

Embryotransplantatie

Door gebruik te maken van kunstmatige inseminatie (KI) worden van de beste stieren duizenden nakomelingen geboren. Langs de vrouwelijke kant zijn de selectiemogelijkheden echter veel beperkter. Koeien zetten gemiddeld net geen vier kalveren op de wereld. Bij vele veehouders groeide dan ook de wens om van hun beste koeien meer afstammelingen te bekomen. Hier biedt embryotransplantatie (ET) een oplossing.

Embryotransplantatie grijpt in in de vruchtbaarheidscyclus van een koe. Deze duurt gemiddeld 21 dagen. Na de bronst ontwikkelt er zich een geel lichaam op de eierstokken. Dit geel lichaam vormt het hormoon progesteron. Dit hormoon onderdrukt de rijping van meerdere follikels die in het midden van de cyclus ontwikkeld worden. Bij de normale gang van zaken blijft er op het einde van de cyclus slechts één follikel over, waaruit dan de nieuwe eicel vrijkomt.

Bij ET daarentegen dient men in het midden van de cyclus het follikelstimulerend hormoon (FSH) toe, waardoor de rijping van de verschillende follikels niet meer wordt onderdrukt, zodat meerdere volwaardige eicellen worden gevormd. Dit noemt men superovulatie.

In een tweede fase wordt de bronst gestimuleerd, waardoor de eicellen vrijkomen. De donorkoeien worden vervolgens tweemaal geïnsemineerd met een tussentijd van twaalf uur. Zeven dagen na de bevruchting worden de embryo's uit de baarmoeder van de donorkoe gespoeld. Men kan reeds in een jong stadium de embryo's seksen (dit is het geslacht bepalen aan de hand van de voorkomende hormonen in enkele cellen van het staal) waardoor men kan kiezen voor vrouwelijke of mannelijke embryo's.

De uitgespoelde embryo's worden ofwel onmiddellijk overgeplant in de baarmoeder van een ontvangster of receptorkoe, ofwel worden ze ingevroren en bewaard in vloeibare stikstof. Om embryo's onmiddellijk over te planten moeten receptorkoeien zich in hetzelfde stadium van de cyclus bevinden als de donorkoe. Daarom worden zij vaak met hormonen behandeld, dit noemt men het synchroniseren van de receptorkoeien. Deze synchronisatie kan gebeuren door toediening van prostaglandines of door het plaatsen van oorimplants.

Door het invriezen en bewaren van embryo’s kan men deze inplanten volgens de cyclus van de ontvangster of het gewenste seizoen van afkalven. Ook wordt het hierdoor mogelijk ze te verhandelen. Niettegenstaande de lagere drachtpercentages en de hogere onkosten verbonden aan diepvriesembryo's wordt momenteel ongeveer de helft van de embryo's ingeplant na een natuurlijke bronst van de ontvangster.

Een greep uit ons educatief materiaal over dit thema

Grasspriet Landbouw en geschiedenis

In deze Grasspriet- themadossiers van 32 pagina's vind...
3,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Akkerbouw (graan, aardap...

A+ STEMproject - BLAUWE BESSEN - werkbladen SPITTER

Werkbladen voor de leerlingen bij de handleiding voor de...
Secundair onderwijs, 1ste graad, Groenten en fruit, Bloemen en planten, Duurzaamheid, Techniek en in...

Fruit - Plukvers van de Pers

Het werkboekje Plukvers van de Pers bundelt werkblaadjes...
Leerkrachten, Lager onderwijs, 3de graad, Secundair onderwijs, 1ste graad, Landbouwers, Groenten en ...

A+ STEMproject - MELK - werkbladen SPITTER

Werkbladen voor de leerlingen bij de handleiding voor de AgroSTEMexcursie - MELK (runderen) voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.
Secundair onderwijs, 1ste graad, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Akkerbouw (graan, aard...

Boerderij van Dichtbij - rondleiden op een landbouwbedrijf

Tips rondleiden op landbouwbedrijf en inrichten van...
4,00 / exemplaar
Landbouwers, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Groenten en fruit, Akkerbouw (graan, aarda...

Poster Tijdsband Veeteelt 1 - Prehistorie

Er werd een tijdsband uitgewerkt van de prehistorie tot...
Leerkrachten, Lager onderwijs, 3de graad, Secundair onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Vee...

A+ STEMproject - AARDAPPELEN - handleiding SPITTER

Handleiding bij een AgroSTEM-excursie voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.
Leerkrachten, Secundair onderwijs, 1ste graad, Boerderij, Groenten en fruit, Akkerbouw (graan, aarda...

Wat eten we morgen? Van graan tot brood

Waar komt ons dagelijks brood vandaan? Heb je altijd al...
Leerkrachten, Secundair onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Leerlingen, Secundair onderwijs...

Poster Tijdsband Veeteelt 2 - Oudheid

Er werd een tijdsband uitgewerkt van de prehistorie tot...
Leerkrachten, Lager onderwijs, 3de graad, Secundair onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Vee...

A+ STEMproject - PLUIMVEE -werkbladen SPITTER

Werkbladen voor de leerlingen bij de handleiding voor de AgroSTEM-excursie - pluimvee (kippen) voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.
Secundair onderwijs, 1ste graad, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Bloemen en planten, Mu...