Menu

Terug naar thema overzicht >Verzorging

VerzorgingTerug naar thema overzicht >

Een melkveehouder verwacht van zijn koeien dat ze goed presteren. Dit komt neer op veel melk geven, elk jaar een kalf op de wereld zetten en zo weinig mogelijk gezondheidsproblemen hebben. Daarom is het belangrijk dat hij zijn dieren de best mogelijke zorgen biedt.

Om koeien de verzorging te geven die ze nodig hebben, is het interessant uit te zoeken wat het natuurlijke gedrag is van deze dieren en dit zoveel mogelijk in de stal of weide na te bootsen. Hoe natuurlijker het gedrag van een koe, hoe beter ze zich voelt. Een melkveehouder doet er best aan deze dagindeling voor zijn dieren te respecteren.
 

Activiteit Tijd die per dag aan de activiteit wordt besteed
Grazen/eten 3 tot 5 uur (9 tot 14 porties per dag)
Liggen/rusten 12 tot 14 uur
Sociale interactie 2 tot 3 uur
Herkauwen 7 tot 10 uur
Drinken 30 minuten
Buiten de ligboxenstal 2 tot 3 uur

 

Koeien zijn groepsdieren en raken gestrest als ze afgezonderd geraken. Toch heeft ook elke koe haar persoonlijke ruimte nodig. Als een ander dier of een mens binnen die denkbeeldige grens komt, zal ze onrustig worden. Naarmate koeien ouder worden en gewend raken aan de aanwezigheid van mensen zullen zij hiervan minder hinder ondervinden.

 

 

Een greep uit ons educatief materiaal over dit thema

Poster 'De kip of het ei'

Deze poster geeft de levenscyclus van de kip weer in de...
7,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Landbouwers, Overheden en organisaties, Boerderi...

Wat eten we morgen? Kwaliteitscontrole van vee tot vlees

De kwaliteit en veiligheid van vlees wordt voor de...
Leerkrachten, Secundair onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Leerlingen, Secundair onderwijs...

Filmpje Zwerfvuil in de wei

Leerkrachten, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Secundair onderwi...

Tintelkoffer

Tintelen met kleuters bij het gebruik van de Tintelkoffer.
Kleuteronderwijs, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Groenten en fruit, Akkerbouw (graan, ...

Poster 'Hebben koeien een pink?'

De poster geeft de levenscyclus weer van een koe op een...
7,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Landbouwers, Overheden en organisaties, Boerderi...

Wat eten we morgen? Kwaliteits-controle: microbiologische kwaliteit van vlees

De kwaliteit en veiligheid van vlees wordt voor de...
Leerkrachten, Secundair onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Leerlingen, Secundair onderwijs...

Filmpje Melkvee: mestcyclus

Leerkrachten, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Secundair onderwi...

Film Tintelburen - terminologie vrij onderwijs

Op bezoek naar de boerderij in de buurt van je school of...
Landbouwers, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Multifunctionele landbouw, Duurzaamheid, T...

Klas op de boerderij - 1ste leerjaar - Kippen en hun eitjes -

Werkblaadjes over kip/ei voor eerste leerjaar
2,00 / exemplaar
Lager onderwijs, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Gezonde voeding en eetcultuur

Poster 'Loopt er een beer op de boerderij?'

Deze poster geeft de levenscyclus weer in de...
7,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Landbouwers, Overheden en organisaties, Boerderi...