Menu

AgroSTEM

Een PDPO-project dat leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs en het hoger onderwijs in contact brengt met innovatieve land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Antwerpen. Leren van elkaar hoe wetenschap en techniek ingezet kunnen worden voor een duurzame landbouw staat centraal.

We ontwikkelen hiertoe volgend aanbod:

AgroSTEMdagen

Land- en tuinbouwers ontvangen leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs op hun bedrijf. Door proefjes en onderzoeksopdrachten ontdekken de jongeren zelf hoe wetenschap en nieuwe technologieën een cruciale rol spelen in de duurzame land- en tuinbouw vandaag. Tijdens de projectperiode werken we voor verschillende sectoren een AgroSTEMdag op maat uit. Eenmaal getest en goedgekeurd, hopen we dat zoveel mogelijk bedrijven met dit aanbod aan de slag gaan.

AgroSTEMbeurzen

Tijdens de projectperiode organiseren we twee AgroSTEmbeurzen. De doelstelling van deze beurzen is om land- en tuinbouwers samen te brengen met leerlingen secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs voor kennisdeling. Land- en tuinbouwers leggen een technisch probleem of een innovatief idee met betrekking tot hun bedrijf voor aan studenten (secundair en hoger onderwijs) en gaan samen op zoek naar oplossingen.

AgroSTEMlabs

De nodige middelen en kennis worden samengebracht om goede ideeën uit de AgroSTEMbeurzen ook effectief uit te voeren.

 

Wens je meer info of heb je interesse om aan een van bovenstaande initiatieven mee te werken? Neem dan zeker contact op met ons

bart.hollevoet@plattelandsklassen.be of 014 59 51 56.