Menu

Tintelboeren

De komende 2,5 jaar zullen 14 partners in kader van Leader werken aan het versterken van  een duurzaam en kwaliteitsvol Limburgs platteland. Plattelandsklassen vzw, Landelijke Gilde vzw, Regionaal Landschap Lage Kempen en de steden en gemeenten Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Overpelt, Neerpelt  en Peer hebben hierbij dezelfde doelstelling voor ogen: De burger en vooral jongeren en kinderen laten ontdekken waar de voeding vandaan komt. Via het Leaderprogramma steunen de provincie Limburg, Vlaanderen en Europa dit project.

Wat hebben we gerealiseerd? 

Plattelandsklassen vzw is in de regio Kempen en Maasland reeds jaren actief met het verkleinen van de kloof tussen de landbouw en de plattelandsgebruiker in samenwerking van 9 gemeenten. Dit jaar sluiten Overpelt en Maasmechelen zich bij hen aan en ondersteunen de promotoren financieel. Met het project "Tintelboeren" willen de Centrale Landelijke Gilden vzw en Plattelandsklassen vzw hun doelgroepen uitbreiden. Enerzijds heeft het project als doelstelling om landbouweducatie op te nemen in het curriculum van alle onderwijsniveaus: het kleuteronderwijs door educatief materiaal en het tintelfestival, het secundair onderwijs met excursies, en zeker ook heel erg belangrijk de lerarenopleiding kennis laten maken met landbouweducatie. Anderzijds tracht het project de koppeling met natuureducatie te bevorderen door gemeenschappelijke thema’s zoals zwerfvuil, beheer van houtkanten en gezonde voeding van bij ons, educatief uit te werken en beschikbaar te stellen voor scholen. Dit kadert allemaal in de meer omvattende doelstelling om kinderen en jongeren terug in contact te brengen met de oorsprong van hun voedsel en land- en tuinbouwproducten in het algemeen en zo de vervreemding ten aanzien van de landbouw en het platteland tegen te gaan. Karlijn van Duffel, projectcoördinator Plattelandsklassen: “Plattelandsklassen vzw laat nieuwe doelgroepen, zoals jongeren, op een eigentijdse manier de land- en tuinbouw beleven zodat ze de oorsprong van hun voeding ontdekken. Dit doen we door goede educatieve en onderbouwde activiteiten in te richten, bezoeken op maat aan land- en tuinbouwbedrijven te organiseren en ondersteunend didactisch materiaal te ontwikkelen.” Gedeputeerde Inge Moors vult aan: “Zowel in de klas als daarbuiten laten we kinderen en jongeren kennismaken met alle aspecten van de moderne landbouw. Het is erg belangrijk dat onze jeugd zich bewust is hoe hun voedsel wordt geproduceerd. Zo worden ze later ook bewuste consumenten.”

Welke uitdagingen liggen nog voor? 

De Tintelfestivals zijn van start gegaan vanaf 20 mei 2016. Ze werden goed onthaald door de scholen en de kinderen hebben hun hartje opgehaald aan zoveel dieren en de leuke activiteiten. De volgende landbouwers onthaalden de kleuters in 2016:

  • familie Das-Bloemen in Gruitrode
  • familie Aerts-Kesters in Erpekom (Peer)
  • familie Maes-Weltens in Eksel
  • familie Agten in Neerpelt

De 'Red de koe'-acties of de acties tegen zwerfvuil in de regio Kempen & Maasland worden ontwikkeld in samenwerking met de afvalintercommunale Limburg.net. We hebben voor een lespakket gezorgd, dat door de scholen kan gebruikt worden om meer inzicht te krijgen over de impact dat zwerfvuil heeft op de wereld en met uitbreiding op het platteland, maw landbouw en natuur. De eerstvolgende actie is de straat.net actie en een persmoment. We gaan naar Basisschool 'De Loep' in Diepenbeek. Zij maakten het beste filmpje, tijdens de wedstrijd die liep van oktober 2016 tot feb 2017. Nu zal hun filmpje als motivatie gebruikt worden om de Straat.net actie mee te doen die Limburg.net elk jaar organiseert.         Zet 17 maart 2017 maar alvast in je agenda.

 

Excursies voor secundair onderwijs zijn een perfecte invulling van het STEM-actieplan dat Vlaamse Overheid in het leven heeft geroepen om jongeren te stimuleren om voor wetenschappelijke, technische, technologische en wiskundige opleidingen en beroepen te kiezen. Samen met de Middenschool uit Meeuwen en het BlauweBessen bedrijf Schrijnwerker uit Gruitrode  hebben we eerste lespakket uitgewerkt rond blauwe bessen. Vindt hier de gegevens van de excursie en ga zelf aan de slag met het lespakket.

 

Samen met docenten van de PXL en MOS werken we ook een lespakket uit voor de leerlingen van de lerarenopleiding.