Menu

Terug naar Actualiteit >AgroSTEMexcursie Vleesvee


Foto Witblauw

Op dinsdag 7 mei 2019 gingen de leerlingen van Pibo uit Tongeren een hele dag naar de Binkelhoeve om daar ondergedompeld te worden in een bad vol weetjes over Vleesvee. Tijdens het Leaderproject 'Het begint in ... Haspengouw' ontwikkelde Plattelandsklassen deze AgroSTEMexcursie  en samen met een ondersteunend lespakket kunnen leerkrachten ook tijdens de lessen de leerstof die ze ontdekte tijdens de excursie bespreken en verder uitbouwen.

Raf Wouters liet de jongeren al de hoeken van het bedrijf zien en ze mochten zelf ook ontdekken hoe het echt werkt.

Heb je altijd al willen weten hoe koeien leven? Of hoe vlees zo duurzaam mogelijk wordt geproduceerd? Ben je nieuwsgierig naar hoe de vleesveehouder zijn koeien opvolgt en verzorgt? Wil je zelf rundsvlees verwerken in lekkere gerechtjes of een koeienstal op schaal bouwen? Dan is de AgroSTEMexcursie Vleesvee helemaal jouw ding!
Op het landbouwbedrijf krijg je een rondleiding van de landbouwer, die jou meer zal vertellen over het leven op de boerderij. Daarna word je vooral zelf aan het werk gezet! Je komt in contact met landbouw,
maar ook met geschiedenis, techniek, natuurwetenschappen, economie en heel wat andere vakken.

Deze AgroSTEM-excursie bevat alle ingrediënten voor een uitdagend STEM-project en past volledig binnen het STEMonderwijs.