Menu

Terug naar Actualiteit >Infomarkt "Hoe zet jij in op de toekomst"Deze dag reikte inspiratie aan om een land- en tuinbouwbedrijf verder te ontwikkelen en te versterken, door in te zetten op multifunctionaliteit (hoeveverkoop, educatie en zorg, maar ook agrarisch natuurbeheer en productie van energie).

Wil je expliciet inzetten op landbouweducatie als een vorm van verbreding, dan heb je misschien interesse om Kijkboerderij te worden? Je kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met ons: info@plattelandsklassen.be of 016 28 60 25.

Via de website van de provincie Oost-Vlaanderen kan je ook nog interessante brochures vinden om je op weg te helpen: