Menu

Terug naar Actualiteit >Leerlingen ontdekken ‘wetenschap en technologie’ in de Vlaamse land- en tuinbouw


Het Vlaams onderwijs zet in op STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Op die manier wil Vlaanderen de jongeren voorbereiden op een samenleving waarin technologie en exacte wetenschappen een groeiende rol spelen. Plattelandsklassen, de vzw die inzet op landbouw- en plattelandseducatie, speelt hierop in. Ook in landbouw en voedselproductie zijn technologie en exacte wetenschappen immers alom aanwezig. In de sector zit heel wat (verborgen) wetenschap. Plattelandsklassen laat het de jongeren graag ontdekken.

Daarom trekt Plattelandsklassen het Leaderproject ‘Doelgroepverbreding en digitalisering van plattelandseducatie’ in de Vlaamse Ardennen. Met dit project brengt Plattelandsklassen scholen en landbouwbedrijven met elkaar in contact. Op een interactieve manier leren leerlingen van bedrijfsleiders en andersom.

Op vrijdag 27 april werden 34 leerlingen van het Bernardus technicum in Oudenaarde uitgenodigd op een aardappelbedrijf en de schoolhoeve Axelwalle, waar ze vanuit de landbouwpraktijk kennis maakten met wetenschap, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde.

De leerlingen kregen een rondleiding op het bedrijf waarna ze in groepjes van vier aan de slag gingen. Doorlopend wisselden de leerlingen van opdracht. De gegeven workshops:

  • Microscopisch onderzoek van verschillende soorten zetmeel
  • Friet en chips: soortelijk gewicht, zink-, zweef- en drijfproef
  • Aardappelen planten

Daarna konden ze genieten van zelf gebakken frieten en werd de opgedane kennis uitgewisseld met hun klasgenoten.