Menu

Terug naar Actualiteit >Nieuwe fietsen voor de plattelandsklassen in Puyenbroeck


Fietsen op Plattelandsklassen

Met het project 'Fietsbeleving ten velde én veilig' kiest Plattelandsklassen vzw expliciet om in te zetten op beleving van het platteland en de landbouw van op de fiets. Daarbij wil zij nog sterker de nadruk leggen op het aspect veiligheid. Dankzij de steun van Cera kan Plattelandsklassen vzw 20 nieuwe, veilige fietsen aankopen. Veilig fietsen start met een veilige fiets, maar Plattelandsklassen heeft meer in petto...

Jaarlijks komen meer dan 400 kinderen op plattelandsklas in centrum Puyenbroeck (Wachtebeke). Tijdens zo'n plattelandsklas bezoeken de kinderen enkele actieve land- en tuinbouwbedrijven, ze gaan er ‘plattelandssporten’ en verkennen er het landschap en de cultuur van de streek,... De excursies gebeuren meestal met de fiets. Daar kiezen we bewust voor omdat we het belangrijk dat kinderen (leren) fietsen. Fietsen is bewegen en dat komt de gezondheid ten goede maar het versterkt ook de beleving van dat platteland. Ervaring leert ons dat heel wat kinderen niet meer (zo goed) kunnen fietsen. Verre en moeilijker excursies worden begeleid door een ervaren fietsbegeleider. Net deze begeleiders trokken aan de alarmbel om ons te wijzen op de noodzaak van veiliger fietsen. Een fietsopleiding en oefenmomenten op school ter voorbereiding van de plattelandsklas, zijn zeker aangewezen. Net als een korte vorming voor onze fietsbegeleiders ikv de reglementering en de organisatie van het fietsen in groep.

Daarom plannen wij in volgende acties:

  • aankoop van 20 nieuwe, veilige fietsen
  • vorming fietsbegeleiders
  • ontwikkeling didactische brochure 'veilig fietsen op het platteland
  • organisatie van oefenmomenten

De klassen die in het voorjaar 2017 op plattelandsklas gaan in Domein Puyenbroeck zullen kunnen genieten van deze nieuwe fietsen en zullen dankzij onze fietsbegeleiders ondergedompeld worden in de do's en don'ts van het veilig fietsen.