Menu

Terug naar Actualiteit >Voorstelling digitaal lesboek "Ons Dagelijks Bord" Haspengouw


Op vrijdag 11 januari 2019 stelt Plattelandsklassen vzw haar derde digitale lessenpakket "Ons dagelijks bord" in Haspengouw voor aan de leerkrachten, directies van het lager onderwijs en schepenen uit de regio Haspengouw. ‘Ons Dagelijks Bord’ is een digitaal lessenpakket dat leerlingen van het lager onderwijs weer in contact wil brengen met de oorsprong van hun dagelijks voedsel.

Voor deze feestelijke voorstelling is Plattelandsklassen te gast in  GBS De Tol, Sint-Jansstraat 8 in Herderen (Riemst). Via een korte voorstelling op het smartbord kunnen de leerkrachten meteen zelf de veelzijdigheid van het lessenpakket ervaren. 

Deze persvoorstelling kadert in het project 'Het begint in Haspengouw'. Van 2016 tot 2018 werkten 9 partners, gesteund door de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw en de provincie Limburg, aan een project waarbij landbouweducatie op het voorplan stond. 9 gemeentes: Borgloon, Heers, Herk-de-Stad, Hoeselt, Kortessem, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen, en de Tiense Suikerfabriek steunden dit project financieel.

"Hiermee willen we leerlingen van het lager onderwijs terug in contact brengen met de oorsprong van het voedsel dat dagelijks op hun bord belandt.” zegt Katrien Boeraeve, co√∂rdinator Plattelandsklassen. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat  weinig lagere schoolkinderen weten waar hun voedsel vandaan komt. Het lessenpakket is opgebouwd rond de landbouwsectoren fruit, akkerbouw en pluimvee, die in de regio Haspengouw veel voorkomen. De partnergemeenten willen dat hun scholen gratis met dit lessenpakket aan de slag kunnen. Leerkrachten worden zo gestimuleerd om in de klas rond deze thema’s te werken, maar ook om buiten de klas de landelijke omgeving te verkennen en ontdekken.

Volgens Inge Moors, gedeputeerde landbouw, is landbouweducatie meer dan ooit nodig. “Hoewel iedere inwoner van deze regio (on)rechtstreeks in aanraking komt met land- en tuinbouwactiviteiten via zijn consumptiegedrag, vrijetijdsbeleving, … is de kennis over de lokale land- en tuinbouw bij vele leerlingen beperkt.”