Menu

Onze missie

Onze missie

Plattelandsklassen vzw is gespecialiseerd in het aanbieden van landbouweducatie. Wij willen jongeren kansen bieden om, via persoonlijk contact en een belevingsgerichte aanpak, de Vlaamse land- en tuinbouwsector en het hedendaagse platteland te leren kennen. Als consument van voedsel hebben we elke dag met landbouw te maken. Maar de afstand tussen producent en consument is door gewijzigde eetgewoonten en economische structuren sterk vergroot. Landbouweducatie werkt aan de overbrugging van die kloof.

Waar komt die melk, dat stukje vlees, de suikerklontjes, de omelet, die bloemkool en die appel op ons bord vandaan? Wat doet een Vlaamse boer of tuinder om ons een kwaliteitsvol en duurzaam voedselproduct te leveren? Of hoe dragen siertelers met het kweken van bloemen, planten en bomen bij tot een duurzame samenleving? Het zijn deze vragen waarop wij leerkrachten en leerlingen een antwoord bieden aan de hand van onze educatieve initiatieven en materialen.

Vanuit pedagogisch oogpunt heeft het platteland en de land- en tuinbouw heel wat te bieden. Ze vormen een rijke leeromgeving waarin verschillende leerdomeinen op een geïntegreerde wijze aan bod komen. Centraal hierbij staat een duurzame ontwikkeling van landbouw en platteland waarbij we oog hebben voor zowel de ecologische, economische als sociale aspecten van duurzaamheid en verduurzaming.