Menu

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Algmeen

Deze website en al zijn gegevens zijn eigendom van Plattelandsklassen vzw, Diestsevest 40 te 3000 Leuven.

De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. Plattelandsklassen vzw is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. 

Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Plattelandsklassen vzw. 

De gegevens en publicaties die voorbehouden zijn voor geregistreerde leerkrachten zijn uitsluitend voorbehouden voor de bestemmelingen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Plattelandsklassen vzw.

Links

Links naar Plattelandsklassen-website

Je mag op je eigen website een link aanbrengen naar de Plattelandsklassen-website. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Plattelandsklassen-website moet duidelijk zichtbaar zijn.

Links naar andere websites beheerd door Plattelandsklassen

Deze website bevat links naar andere Plattelandsklassen-websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites.

Links naar websites beheerd door derden

De Plattelandsklassen-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Plattelandsklassen controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Plattelandsklassen en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Landelijke Gilden de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van Plattelandsklassen

De informatie op de Plattelandsklassen-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Plattelandsklassen streeft ernaar je zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Plattelandsklassen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven je in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.