Menu

Ons aanbod

Plattelandsklassen vzw leert kinderen en jongeren, van kleuter tot secundair onderwijs, op een ervaringsgerichte manier over de land– en tuinbouw, voeding en het platteland. De ‘ervaring’ en het bezoek aan het land- en tuinbouwbedrijf staan hierbij centraal.

Plattelandsklassen vzw mikt hoger dan een oppervlakkige indruk. We kiezen voor plattelandsklasarrangementen, trajecten waarbij elke uitstap degelijk wordt voorbereid en een verdiepende naverwerking krijgt in de klas. Zo komen we tot fundamenteel leren en wordt de greep van kinderen en jongeren op de werkelijkheid ruimer en fijner.

We willen dat leerkrachten zo veel mogelijk kunnen focussen op het welbevinden, de motivatie en observatie van leerlingen. Daarom organiseert en begeleidt Plattelandsklassen vzw de uitstap van A tot Z en op maat van de klas.

Onze arrangementen
Onze meerdaagse, eendaagse en thematische plattelandstrajecten

Lees meer >

Link
Ervaringsgerichte methodiek
Werken vanuit welbevinden en betrokkenheid van kinderen

Lees meer >

Link