Menu

Klimaat en landbouw - presentatie innovatiesteunpunt

Powerpoint Presentatie die de klimaatopwarming, - verandering uit de doeken doet en de huidige situatie klimaat -landbouw schetst.

Met duidelijke grafieken, uitleg over de belangrijkste broeikasgassen en over broeikasgasemissies die vooral spelen in de landbouw. Wat met de veeteelt en jouw aandeel in 'vlees eten'?

Wat gebeurt (gebeurde) er al binnen de Europese en Vlaamse landbouw om de emissies te verminderen en waar zitten verdere mogelijke oplossingen? 

Bekijk ook farmony.be en het bijpassende lessenpakket 'klimaat en landbouw'.