Menu

Poster Tijdsband Veeteelt 3 - Middeleeuwen

Er werd een tijdsband uitgewerkt van de prehistorie tot onze tijd over de landbouw en meer specifiek veeteelt. De tijdsband werd opgedeeld in 6 posters.

Teksten in het geel geven enkele belangrijke momenten weer die zich in deze periode voordoen.

Teksten in blauw geven enkele fenomenen, toestanden en evoluties weer die zich in deze zelfde periode voordoen maar zich afspelen in verschillende delen van de wereld

Losse teksten geven feiten , fenomenen en gebeurtenissen weer die zich afspelen doorheen de periode die belangrijk zijn wat beterft veeteelt en landbouw

Deze posters bestaan enkel digitaal.

Materiaal type: