Menu

A+ STEMproject - HARD FRUIT - handleiding SPITTER

Handleiding bij een AgroSTEM-excursie voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.

Deze bundel behandelt thema's die perfect aansluiten bij de eindtermen geformuleerd in de 16 nieuwe sleutelcompetenties voor de eerste graad SO. 

De sleutelcompetenties die het meest aan bod komen zijn: competentie wiskunde, exacte wetenschappen en techniek en technologie = STEM (inhouden) Engeneering valt dan weer onder sleutelcompetentie oplossingen zoeken, creativiteit, probleemoplossend denken. Ook competentie ruimtelijk bewustzijn en duurzaamheid komen uitgebreid aan bod. Net zoals competentie gezond leven. 

Ook de lessen VOEDING, S.E.I., Geschiedenis komen hier ter sprake. 

Deze bundel is ter voorbereiding van een bezoek aan een STEM-boerderij, in de klas. Niet alle STEM-boerderijen hebben graag SO op bezoek maar neem gerust een kijkje om een STEM-boerderij in uw regio te vinden. U vindt ze op deze website onder Ons Aanbod:  Educatieve Hoeves en Excursies.

Materiaal type: