Menu

A+ STEMproject - HARD FRUIT - werkbladen SPITTER

Werkbladen voor de leerlingen bij de handleiding voor de AgroSTEMexcursie - Hard Fruit (Appelen en Peren) voor de eerste graad van het Secundair Onderwijs.

Deze werkbladen zijn een herhaling op de bundel die thema's behandelt bij de AgroSTEMexcursie - Hard Fruit. De thema's sluiten perfect aan bij de eindtermen geformuleerd in de 16 nieuwe sleutelcompetenties voor de eerste graad SO. 

De sleutelcompetenties die het meest aan bod komen tijdens de excursie zijn: competentie wiskunde, exacte wetenschappen en techniek en technologie = STEM (inhouden) Engeneering valt dan weer onder sleutelcompetentie oplossingen zoeken, creativiteit, probleemoplossend denken. Ook competentie ruimtelijk bewustzijn en duurzaamheid komen uitgebreid aan bod. Net zoals competentie gezond leven/eten. 

Ook de lessen VOEDING, S.E.I., Geschiedenis komen hier ter sprake. 

Deze bundel is ter naverwerking van een bezoek aan een STEM-boerderij, in de klas en verwerking van de inhoud van de handleiding hierbij. 

Neem gerust een kijkje om een STEM-boerderij in uw regio te vinden: http://www.plattelandsklassen.be/ons-aanbod/educatieve-hoeves-en-excursies

Materiaal type: 
Geschikt voor: