Menu

Wat eten we morgen? 50 jaar voeding in Europa

De themabundel ’50 jaar voeding in Europa’ schetst het beeld van de geschiedenis van onze voeding gedurende de voorbije halve eeuw. Ook de evolutie die onze landbouw, als producent van voedingsmiddelen, heeft doorgemaakt, komt aan bod.

Met de voedselschaarste van de Tweede Wereldoorlog in het achterhoofd, wordt de aandacht gericht op de overproductie van voedingsmiddelen die in de periode daarna wordt gerealiseerd. De laatste decennia ligt de klemtoon niet langer op kwantiteit, maar wordt de kwaliteit en veiligheid van ons voedsel steeds belangrijker. In het laatste hoofdstuk wordt ingezoomd op de problemen en uitdagingen waarmee landbouw en voeding vandaag en in de toekomst geconfronteerd zullen worden.

Materiaal type: 
Thema's: