Menu

Wat eten we morgen? De aardappel doorheen de keten

Van productie tot consumptie, welke stappen doorloopt de aardappel van veld tot vork?
In deze themabundel wordt de aardappelplant gesitueerd binnen de taxonomische indeling van het plantenrijk. Daarna worden de onderdelen van de plant besproken en komen de groeifasen aan bod.

Na deze biologische aspecten wordt de aardappelketen doorgelicht: van de aardappelvariëteiten, over de aardappelteelt, tot de controle van de keten en uiteindelijk de verwerking.

Deze lesbundel kwam tot stand ism studenten Voedings- en dieetkunde, Dept. Gezondheid en technologie, UCLL.

Materiaal type: