Menu

Wat eten we morgen? Dierenwelzijn, historisch debat

De zorg voor het welzijn van dieren dateert niet van gisteren. Reeds tegen het einde van de negentiende eeuw ontstonden de eerste initiatieven voor dierenbescherming in Engeland. Ook in ons land vonden deze ideeën navolging. Het welzijn van dieren is vandaag onderwerp van heel wat discussies. Dat de visie op dierenwelzijn kan verschillen, hangt onlosmakelijk samen met de status die mensen dieren toekennen.

Om het dierenwelzijnsdebat dat vandaag woedt te kunnen volgen, is het belangrijk te weten tegen welke achtergrond deze ideeën zijn ontstaan. Daarom wordt in deze themabundel kort ingegaan op de theoretische onderbouwing van het begrip dierenwelzijn. De opdrachtenfiche bevat verwerkingsopdrachten bij de lestekst waarbij enkele begrippen en stellingen op een rijtje worden gezet.

Materiaal type: