Menu

Wat eten we morgen? Geschiedenis van de melkveehouderij

De koe en haar status - een geschiedenis van de melkveehouderij

Hoewel koeien die in de wei languit liggen te herkauwen een redelijk slome en apathische indruk geven, zijn het in feite heel genereuze dieren. Koeien kan je bijna vergelijken met topsporters. Ze moeten goed presteren, lees elk jaar een kalf op de wereld zetten en veel melk geven. Dit is niet mogelijk zonder een goede verzorging en voeding die perfect is afgestemd op hun noden. Deze lesbundel bespreekt de veranderende functie en status die koeien doorheen de geschiedenis hebben bekleed. Van mestleverancier tot aanvullend inkomen voor de koeiboer die een koe huurde omdat hij de aanschaf ervan niet kon betalen. Ook vandaag moeten melkveehouders behoorlijk kapitaalkrachtig zijn om een rendabel en modern melkveebedrijf te runnen.

De melkveehouderij wordt momenteel gekenmerkt door een doorgedreven rassenselectie waarbij een steeds grotere melkproductie centraal staat. Ook de modernisering, automatisering en schaalvergroting binnen onze landbouwbedrijven komt aan bod in deze bundel. Niet alleen de melkrobot zorgt ervoor dat onze melkveehouderij de technologische toer op gaat. Ook de koe zelf is een voorbeeld van spitstechnologie. Kunstmatige inseminatie en zelfs embryotransplantatie zijn hiervan het beste voorbeeld.

Materiaal type: