Menu

Wat eten we morgen? To ggo or not to ggo in de landbouw?

De themabundel “To ggo or not to ggo in landbouw?” omvat twee lesteksten en vier opdrachtenfiches. Omdat genetisch gewijzigde organismen heel wat controverse uitlokken, werd er geopteerd enerzijds een lestekst te ontwikkelen rond de techniek van het genetisch wijzigen, en meer bepaald met toepassingen in de landbouw en anderzijds in een aparte lestekst stil te staan bij de vraag of er risico’s verbonden zijn aan het introduceren van ggo’s in onze landbouw en voedingsketen. De opdrachten helpen de informatie op een praktische manier te verwerken.
 

Materiaal type: