Menu

Wat eten we morgen? Het GLB vandaag

Welke rol speelt Europa in onze landbouw en voeding? Dagelijks worden we geconfronteerd met regels en normen die bepaald werden op het hoogste niveau. Europa dringt vaak zonder dat we het beseffen door tot op onze velden en tot in onze keukens. Daarom is het interessant te weten hoe het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie tot stand kwam en hoe Europa inspeelt op de recente vraag om de voedselkwaliteit en -veiligheid te garanderen.

De themabundel “Het GLB vandaag” schetst een beeld van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zoals we dat vandaag kennen. Waarom werd 50 jaar geleden het GLB uit de grond gestampt? Een gemeenschappelijke landbouwmarkt zou de basis vormen van de verdere éénmaking van de Europese markten. Landbouw als motor van het beleid dus. Hoe is het vandaag gesteld met dat beleid? En wat betekent dat concreet voor ons als Europese burgers? Heeft het een invloed op onze dagelijkse beslommeringen? Vijf grote punten van het beleid worden uitgediept:

  • de voedselzekerheid
  • de voedselveiligheid
  • het budget van het GLB
  • een duurzame toekomst
  • de plattelandsontwikkeling

Aan de hand van deze topics krijgen leerlingen een duidelijk beeld van wat het GLB voor ons betekent.

Materiaal type: