Menu

Wat eten we morgen? IKM en de zuivelsector

Deze lesbundel bespreekt de kwaliteitszorg binnen de zuivelsector. Om de kwaliteit doorheen de hele productieketen van het voer van de koe tot de melk in ons glas te controleren en garanderen, nam de sector zelf het heft in handen met de oprichting van Integrale Kwaliteitszorg Melk vzw (IKM). Dit is een vrijwillig systeem van de zuivelsector gebaseerd op het principe van autocontrole dat bovenop de strenge wettelijke normen komt. Het past in het streven naar een integrale ketenbewaking voor de verschillende sectoren (productie – transport – verwerking). De producenten voelen zich immers zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de producten die ze voortbrengen. De Belgische zuivelsector nam daarom met IKM het voortouw in België. Deze aanpak staat momenteel model voor heel Europa.

IKM stelt lastenboeken met richtlijnen op waaraan de melkveebedrijven zich moeten houden om gecertificeerd te worden.  Of melkveehouders al deze richtlijnen in acht nemen, kan nog het beste worden afgelezen aan de kwaliteit en de samenstelling van de rauwe melk die ze leveren aan de zuivelverwerkende sector. Het Melkcontrolecentrum Vlaanderen is van overheidswege belast met deze controle. Enkele belangrijke krijtlijnen van IKM komen in deze lestekst aan bod.

Twee practica-opdrachten zetten de leerlingen actief aan het werk. Zij gaan zelf enkele controles die MCC-Vlaanderen uitvoert herhalen. In de opdrachtenfiches vindt u een handleiding bij de bepaling van het kiemgetal in rauwe melk en de bepaling van het coligetal in rauwe melk.

Materiaal type: