Menu

Wat eten we morgen? Kwaliteits-controle: microbiologische kwaliteit van vlees

De kwaliteit en veiligheid van vlees wordt voor de consument steeds belangrijker. Even belangrijk als de kwaliteit van het productieproces (lees de kwaliteit van het veevoeder, de huisvesting, het dierenwelzijn en transport) is de kwaliteit van het eindproduct zelf, het vlees.

Het is de microbiële of microbiologische kwaliteit van vlees en verwerkte producten die in deze lesbundel aan bod komt. Bij de bereiding en consumptie van dierlijk producten moet men er altijd rekening mee houden dat deze producten besmet kunnen zijn of worden met bacteriën.

Deze lesbundel gaat dieper in op de microbiologische kwaliteit van vlees. De ziekteverwekkers Salmonella en E.coli bacteriën die kunnen worden aangetroffen in vlees, worden hier uitgebreid toegelicht. Aan de hand van enkele opdrachten ga je o.a. het belang van een goede hand- en keukenhygiëne na.

Materiaal type: