Menu

Wat eten we morgen? Kwaliteitscontrole van vee tot vlees

De kwaliteit en veiligheid van vlees wordt voor de consument steeds belangrijker. Daarom gaat vandaag heel wat aandacht uit naar voedselveiligheid en kwaliteitscontrole. Onlosmakelijk hiermee verbonden is het begrip traceerbaarheid. Traceerbaarheid maakt het mogelijk om een product op een willekeurig moment tijdens het productieproces, dit wil zeggen door alle stadia van productie, verwerking en distributie, op te volgen.

Deze lesbundel behandelt de weg die vlees aflegt van in de stal tot op ons bord. Een uitgebreid luik gaat in op de controlemechanismen en kwaliteitslabels die in het leven zijn geroepen om de kwaliteit en veiligheid van dierlijke producten te controleren en te garanderen. Aan de hand van praktische opdrachten ga ja na hoe het traceren van dieren en dierlijke producten vandaag gebeurt. In een tweede opdrachtenfiche worden enkele proefjes rond de kwaliteit van vlees en verwerkte producten opgenomen.

Materiaal type: