Menu

Wat eten we morgen? Pesticiden-residu's: magda?

Deze themabundel biedt een inleiding op het vlak van pesticidenresidu’s in onze voeding en reikt enkele begrippen uit de toxicologie aan. Om de schadelijkheid van een stof vast te stellen heeft deze wetenschap een arsenaal aan termen en procédés ontwikkeld. Het zijn dan ook deze termen en wetenschappelijke waarden die door de residuwetgeving gehanteerd worden om de volksgezondheid te beschermen tegen de nadelige effecten van chemische bestrijdingsmiddelen.

De lestekst verduidelijkt enkele letterwoorden zoals MRL’s, ADI en dergelijke die ons bord dagelijks kleuren. De opdrachten bij deze themales laten toe in te zoomen op de resten van gewasbeschermingsmiddelen die in ons drinkwater voorkomen. Aangezien drinkbaar water de basis is van alle leven, is het belangrijk stil te staan bij mogelijke verontreiniging van dit water.

Materiaal type: