Menu

Wat eten we morgen? Vertering en absorptie

Koolhydraten, eiwitten en vetten zijn de belangrijkste nutriënten die na vertering energie leveren aan onze lichaamscellen. De energie die ze bevatten, is essentieel voor de ademhaling, het in stand houden van de hartslag, de beweging van onze spieren, voor het op peil houden van de lichaamstemperatuur en nog veel andere vitale lichaamsfuncties. Samengevat: ze zijn nodig om te leven!

In deze lesbundel wordt besproken hoe ons lichaam energie onttrekt aan de bouwstoffen koolhydraten, eiwitten en vetten. Om het spijsverteringproces goed te kunnen begrijpen, is het nodig eerst inzicht te krijgen in de structuur van deze essentiële bouwstoffen.

Daarna volgt de bespreking van het eigenlijke spijsverteringssysteem waarbij per orgaan de verteringsfunctie wordt beschreven. De opdrachtenfiche ondersteunt een inhoudelijke verwerking van deze informatie.

Deze lesbundel kwam tot stand ism studenten Voedings- en dieetkunde, Dept. Gezondheid en technologie, UCLL.

Materiaal type: