Menu

Wat eten we morgen? Wat zijn voedingsvezels?

In deze themabundel wordt de Europese definitie van voedingsvezel gegeven, waarbij de verdeling ‘oplosbaar’ en ‘onoplosbaar’ kort wordt aangehaald. Ook een korte beschrijving van wat koolhydraten zijn en waar voedingsvezels binnen deze groep thuishoren komt aan bod.

Vervolgens wordt de algemene koolhydraatvertering en die van voedingsvezel besproken, waarbij wordt stil gestaan bij de gezondheidsvoordelen en –nadelen. Verschillende soorten voedingsvezel worden toegelicht. Ook worden prebiotica en de wetgeving rond gezondheidsclaims besproken. Tenslotte wordt ingezoomd op de aanbevelingen voor voedingsvezel in verschillende leeftijdscategorieën.

Deze lesbundel kwam tot stand ism studenten Voedings- en dieetkunde, Dept. Gezondheid en technologie, UCLL.

Materiaal type: