Menu

Wat eten we morgen? Zeevisserij in de Noordzee

De toegenomen vraag naar vis en visserijproducten heeft wereldwijd geleid tot overbevissing. Sommige vissoorten zijn hierdoor zelfs zo sterk achteruit gegaan dat ze dreigen te verdwijnen. Een duurzaam beheer van de visbestanden en de zeevisserij is dringend nodig wil men ook in de toekomst nog vis in de oceanen en zeeën zien zwemmen. Dit lijkt een doemscenario, maar mariene wetenschappers wijzen al jaren op de destructieve gevolgen van de huidige (industriële) zeevisserij.

Deze lesbundel bespreekt de indicator die werd ontwikkeld om de toestand aan te geven waarin de commerciële visbestanden in de Noordzee zich bevinden. Daarnaast wordt een overzicht geboden van de verschillende actieve en passieve visserijtechnieken die vandaag worden toegepast in de zeevisserij.

Materiaal type: