Menu

Overzicht educatieve hoeves

STEMboerderij 't Goteringenhof is een melkveebedrijf met dubbeldoelkoeien van het oorspronkelijke witblauwe ras.
STEMboerderij 't Silsomhof is een vleesveebedrijf waar landbouw en natuur de handen in elkaar slaan.
STEMboerderij 't Stappeshof is een gemengd landbouwbedrijf met melkvee, braadkippen en akkerbouw

De Fruitburcht is een klein familiaal bedrijf waar appelen en peren milieuvriendelijk geteeld worden.

Hakendover: dat betekent paarden...

Dames en heren, appels en peren...

LV Fruit Vanhellemont is een milieuvriendelijk fruitbedrijf.

We zijn een typisch familiaal gemengd bedrijf van het Pajottenland: melk- en vleesvee.

Hof Ter Vaeren is een gemengd landbouwbedrijf met akkerbouw, vleesvee, melkvee en zuivelverwerking.

Elzenbosch is een oude hoeve omringd door wijn- en boomgaarden.

Melkveebedrijf Arnauts is een mooi en modern melkveebedrijf.  Gerrit, zoon Pieter en Martine runnen samen de Mel

Natuurboerderij het Bolhuis is een biologische vleesveehouderij met runderen en schapen.