Menu

AgroSTEMexcursie Houtkanten

De leerkrachten van de eerste graad van het secundair onderwijs van het Agnetendal gaan met de leerlingen op STEMexcursie, ze kiezen voor onder andere werken in de natuur als zorg voor de omgeving. Vanaf 2018 krijgt deze samenwerking tussen de school en Natuurpunt een extra dimensie doordat er gewerkt werd aan de hand van een excursiebundel Houtkanten die door de leerkrachten op voorhand en/als naverwerking gebruikt kan worden. Dit is een samenwerking van Regionaal Landschap Lage Kempen, tevens opsteller van de excursiebundel en Plattelandsklassen.