Menu

AgroSTEMexcursie Rundvee

Wil je graag op excursie met je klas naar een vleesveebedrijf, waar je alles zal leren over rundsvlees en de verwerking ervan? Is het vleesveebedrijf dicht bij de school? Neem dan de fiets om het bedrijf te bezoeken. Op het landbouwbedrijf krijg je een rondleiding van de landbouwer, die jou meer zal vertellen over het leven op de boerderij. Daarna word je vooral zelf aan het werk gezet!
Je komt in contact met landbouw, maar ook met geschiedenis, techniek, natuurwetenschappen, economie en heel wat andere vakken. Deze AgroSTEMexcursie bevat alle ingrediënten voor een uitdagend STEMproject en past volledig binnen het STEMonderwijs. De leerstof die je in deze bundel kan terugvinden, zal je tijdens de uitstap in een aantal praktische toepassingen zien terugkomen. Doorheen het schooljaar ga je in verschillende vakken met deze bundel en de bijhorende werkblaadjes aan de slag. Aan de hand van de bundel herhaal je kort wat je gezien hebt tijdens de excursie, en ga je met de leerkracht dieper in op een aantal interessante details.
Je zal merken dat ‘duurzaamheid’ een rode draad vormt door alle verschillende onderwerpen en vakken heen. Duurzaamheid is een belangrijk begrip dat de laatste decennia meer en meer aandacht krijgt in onze maatschappij. En dat is maar goed ook: om onze planeet te beschermen, moet iedereen zijn steentje bijdragen. Ook landbouwers dragen zorg voor de aarde, aan de hand van een groot arsenaal aan duurzame en ecologische toepassingen.
We onderzoeken welke problemen de landbouwer kan tegenkomen, en we denken na over mogelijke oplossingen.
Bovendien bekijken we hoe vlees geprijsd en verkocht wordt, vandaag en in het verleden.
Rundvlees vormt een belangrijke bron van hoogwaardige eiwitten, vitaminen en mineralen, waaronder ijzer. Een niet te
onderschatten voedingsmiddel dat ons heel wat belangrijke bouwstoffen kan bijbrengen. Werp zeker een blik op de recepten.

Deze excursie ging voor het eerst door op de Binkelhoeve in Tongeren maar kan op elk vleesvee bedrijf gedaan worden.