Menu

Terug naar thema overzicht >Ecosysteemdiensten

EcosysteemdienstenTerug naar thema overzicht >

De landbouw maakt niet alleen deel uit van het ecosysteem waartoe hij behoort, hij maakt er ook gebruik van. Gewassen kweken en dieren houden, oefenen een invloed uit op het ecosysteem. Bij duurzame landbouwtechnieken zal de impact die wordt uitgeoefend op het ecosysteem echter zo klein mogelijk zijn. En bijkomend slagen deze duurzame technieken er zelfs in om bepaalde ecosystemen en ecosysteemdiensten te versterken. Ecosysteemdiensten zijn diensten die het ecosysteem ons levert.

Een ecosysteem is meer dan alleen de omgeving waarin we leven. Het biedt ons tal van voordelen in de vorm van diensten. Deze diensten worden opgedeeld in 3 soorten:

 • Producerende ecosysteemdiensten: deze diensten leveren ons producten op zoals voedsel, drinkwater, hout, …
 • Regulerende ecosysteemdiensten: deze diensten omvatten processen zoals waterzuivering, regulering van het klimaat of erosie, plaagbeheersing, …
 • Culturele ecosysteemdiensten: deze diensten verwijzen naar de mogelijkheid die het ecosysteem ons biedt om te ontspannen en te genieten van de open ruimte en de natuur.

Wil de landbouw de impact op het ecosyesteem zo klein mogelijk houden, dan is het noodzakelijk de impact op de directe drivers te beperken. Deze directe drivers zijn immers factoren en processen die rechtstreeks veranderingen veroorzaken in ecosystemen, zowel op lokaal, regionaal als mondiaal vlak. Concreet gaat het over deze processen:

 • Veranderingen in landgebruik
 • De aanwezigheid van polluenten (vervuilende stoffen) en nutriënten (voedingsstoffen)
 • Overexploitatie of het overmatig gebruik maken van natuurlijk kapitaal
 • Klimaatverandering
 • Introductie van exoten

Duurzame landbouwtechnieken trachten bijvoorbeeld:

 • Door chemische gewasbeschermingsmiddelen te vermijden (of tot een uiterst minimum te beperken) de aanwezigheid van polluenten in het milieu te vermijden.
 • Door bodemanalyse uit te voeren en gericht te bemesten een overaanbod aan nutriënten te vermijden.
 • Door een correct gebruik van de bodem en natuurlijke rijkdommen de uitputting van het natuurlijk kapitaal tegen te gaan.
 • Door hernieuwbare energie en restproducten te gebruiken en kringlopen te sluiten, de CO2 uitstoot te beperken. Door de uitstoot van broeikasgassen te beperken wordt getracht klimaatverandering in te perken.
 • Door bij de keuze van gewassen en rassen te opteren voor inheemse soorten en bij het gebruik van natuurlijke vijanden eveneens met inheemse soorten te werken, tracht duurzame landbouw de introductie van exoten te vermijden.

Nog meer voorbeelden van duurzame landbouwtechnieken die trachten de impact van land- en tuinbouw op ons ecosysteem te beperken, vind je in de serious game Farmony.

Een greep uit ons educatief materiaal over dit thema

Wat eten we morgen? Het GLB vandaag

Welke rol speelt Europa in onze landbouw en voeding?...
Leerkrachten, Secundair onderwijs, Leerlingen, Secundair onderwijs, Duurzaamheid, Voedselveiligheid,...

C+ Smaakparadijs - draaiboek

Smaakopvoeding als inrijpoort tot een gezonde voeding...
18,00 / exemplaar
Leerkrachten, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Groent...

Schooltuinboek

Door kinderen zelf te laten moestuinieren gaan kinderen...
20,00 / exemplaar
Leerkrachten, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Groenten en fruit, Bloemen en ...

Poster 'Gezond gezoem'

Deze poster geeft een inkijk in de samenleving van de...
7,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Landbouwers, Overheden en organisaties, Groenten...

Boerderij van Dichtbij - rondleiden op een landbouwbedrijf

Tips rondleiden op landbouwbedrijf en inrichten van...
4,00 / exemplaar
Landbouwers, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Groenten en fruit, Akkerbouw (graan, aarda...

Schooltuinplanner

‘Schooltuinplanner’ is een weekkalender waar...
10,00 / exemplaar
Leerkrachten, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Groenten en fruit, Bloemen en planten, Duurzaamheid...

Zoekkaart Insecten in de boomgaard (boomkwekerij)

Zoekkaart van insecten en spinachtigen in de boomkwekerij/...
2,50 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Leerlingen, Duurzaamheid, Landschap en natuur, A...

Zoekkaart Waterdieren

Met deze zoekkaart kan je aan de hand van biotische (=...
2,50 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Leerlingen, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Vi...

Poster 'Bouwen landbouwers aan het land?'

Het lappendeken zoals we het kennen op het platteland, daar...
Leerkrachten, Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Landbouwers, Overheden en organisaties, Boerderi...

Poster 'Landbouw, natuurlijk'

Landbouwers werken dichtbij en mét de natuur. Sommige...
7,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Landbouwers, Overheden en organisaties, Boerderi...