Menu

Terug naar thema overzicht >Brucellose en tuberculose

Brucellose en tuberculoseTerug naar thema overzicht >

Het grootste gevaar voor zoönosen bij koeien gaat uit van brucellose en tuberculose omdat deze ziekten niet alleen besmettelijk zijn voor koeien, maar dus ook voor mensen. De bacteriën komen dan via de bloedbaan in de melk terecht en kunnen via het drinken van besmette rauwe melk of het eten van besmette zuivelproducten overgedragen worden op mensen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) kijkt nauwlettend toe dat dieren vrij zijn van deze besmettelijke ziekten. In België komen deze ziekten dan ook nog maar weinig voor.

Brucellose:

Brucellose is een ziekte die bij runderen, schapen en geiten voorkomt. Brucellose wordt veroorzaakt door de brucella-bacterie. Drachtige dieren krijgen een abortus en de placenta komt na de kalving niet los. Mannelijke dieren kunnen ontstekingen krijgen aan hun testikels, alhoewel dat minder vaak voorkomt. Bij de meeste diersoorten komen varianten van de ziekte voor. Brucellose bij runderen wordt veroorzaakt door de variant Brucella abortus en wordt daarom ook wel abortus-bang genoemd.

Tuberculose:

Tuberculose (tbc) bij runderen wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium bovis. Deze bacterie is verwant aan de Mycobacterium tuberculosis, die verantwoordelijk is voor tuberculose bij mensen. Rundertuberculose is besmettelijk voor de mens, maar slechts een heel klein percentage van de besmettingen met tbc bij de mens wordt veroorzaakt door Mycobacterium bovis. Het overgrote deel van de mensen die tuberculose krijgen wordt ziek van de Mycobacterium tuberculosis.

Pas in een laat stadium van de ziekte treden er bij runderen verschijnselen op. Ze zijn afhankelijk van de plaats van de ontsteking. Het dier kan vermageren en bij langdurige aantasting van de longen kan het rund een korte, krachtige en droge hoest krijgen. Dieren raken besmet door zieke dieren die hoesten wanneer de bacterie circuleert in de luchtwegen. De bacterie komt via ingeademde lucht of via het voer in een lymfeklier terecht en kan daar tijdelijk blijven. Op een bepaald moment kan de kiem zich in de lymfeklier vermeerderen en een tuberkel, knobbel, vormen. Van daaruit zijn uitzaaiingen naar een of meer organen mogelijk.

Een greep uit ons educatief materiaal over dit thema

Poster 'Gaan koeien lopen uit een open loopstal?'

Deze poster geeft een inkijk in een hedendaagse melkveestal
7,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Landbouwers, Overheden en organisaties, Boerderi...

Poster 'Is mest van levensbelang?'

Deze poster geeft de kringloop van de mest weer en laat...
7,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Landbouwers, Overheden en organisaties, Boerderi...

Grasspriet Melkkoe

In deze Grasspriet - themadossiers van ongeveer 32 pagina...
3,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...)

Grasspriet Varkens

In deze Grasspriet themadossiers van 32 pagina's vind...
3,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Techniek en innovatie, Voedselveili...

Grasspriet Zuivel

In deze Grasspriet - themadossiers van 32 pagina's vind...
3,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Techniek en innovatie, Voedselveili...

Grasspriet Maïs

In deze Grasspriet - themadossiers van 32 pagina's vind...
3,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Akkerbouw (graan, aardappel, ...), ...

Grasspriet Schapen

In deze Grasspriet - themadossiers van 32 pagina's vind...
3,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Multifunctionele landbou...

Grasspriet Landbouw en geschiedenis

In deze Grasspriet- themadossiers van 32 pagina's vind...
3,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Akkerbouw (graan, aardap...

Grasspriet Vleesvee - Runderen

In deze Grasspriet - themadossiers van 32 blz. vind je...
3,00 / exemplaar
Leerkrachten, Lager onderwijs, Boerderij, Veeteelt (koe, varken, kip, ...), Voedselveiligheid, Gezon...

Wat eten we morgen? Kwaliteitscontrole van vee tot vlees

De kwaliteit en veiligheid van vlees wordt voor de...
Leerkrachten, Secundair onderwijs, 1ste graad, 2de graad, 3de graad, Leerlingen, Secundair onderwijs...