Menu

AgroSTEM

Een PDPO-project dat leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs en het hoger onderwijs in contact brengt met innovatieve land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Antwerpen. Leren van elkaar hoe wetenschap en techniek ingezet kunnen worden voor een duurzame landbouw staat centraal.

We ontwikkelen hiertoe volgend aanbod:

AgroSTEMdagen

Land- en tuinbouwers ontvangen leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs op hun bedrijf. Door proefjes en onderzoeksopdrachten ontdekken de jongeren zelf hoe wetenschap en nieuwe technologieën een cruciale rol spelen in de duurzame land- en tuinbouw vandaag. Tijdens de projectperiode werken we voor verschillende sectoren een AgroSTEMdag op maat uit. Eenmaal getest en goedgekeurd, hopen we dat zoveel mogelijk bedrijven met dit aanbod aan de slag gaan.

AgroSTEMbeurzen

Tijdens de projectperiode organiseren we twee AgroSTEmbeurzen. De doelstelling van deze beurzen is om land- en tuinbouwers samen te brengen met leerlingen secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs voor kennisdeling. Land- en tuinbouwers leggen een technisch probleem of een innovatief idee met betrekking tot hun bedrijf voor aan studenten (secundair en hoger onderwijs) en gaan samen op zoek naar oplossingen.

AgroSTEMlabs

De nodige middelen en kennis worden samengebracht om goede ideeën uit de AgroSTEMbeurzen ook effectief uit te voeren.

met de steun van ELFPO:

Wens je meer info of heb je interesse om aan een van bovenstaande initiatieven mee te werken? Neem dan zeker contact op met ons

danie.horrevorst@plattelandsklassen.be of 016 28 60 36

Wat hebben we gerealiseerd? 

Eerste AgroSTEMdag op groentebedrijf Vercammen: 13 mei 2019

Zie fotoverslag

Met het idee dat een landbouwbedrijf een uitdagende leeromgeving kan zijn, startte vorig jaar in de provincie Antwerpen het PDPO-project AgroSTEM dat met technologie en wetenschappen aan de slag gaat in een landbouwcontext. Een eerste geslaagde test met het concept van AgroSTEMdagen vond plaats op het tuinbouwbedrijf van de familie Vercammen – Van Camp, waar leerlingen van een secundaire school uit Lier proefondervindelijk leerden uit de bewaring van tuinbouwproducten en het watergebruik voor beregening.

Op het groentebedrijf Gebroeders Vercammen werden 45 leerlingen van het vijfde jaar wiskunde-wetenschappen van het Sint-Gummaruscollege uit Lier welkom geheten voor de allereerste AgroSTEM-dag. Bedrijfsleider Evi Van Camp, zelf bio-ingenieur van opleiding, ontving hen. Haar vakkennis en ervaring in het leiden van een bedrijf zorgde samen de pedagogische insteek door Plattelandsklassen en studenten van de lerarenopleiding aan Thomas More Vorselaar voor een boeiend programma.
 
De jongeren maakten kennis met het tuinbouwbedrijf in Koningshooikt, ze leerden hoe een bodem water vasthoudt en hoe een landbouwer kan ingrijpen op de waterhuishouding. Met een handboor kregen ze een idee van hoe diep grondwater zit. Er volgde een kennismaking met beregeningssystemen en aan de hand van onder meer de weersverwachtingen mochten ze de irrigatie van een perceel zelf in een formule gieten. Op het tuinbouwbedrijf is een regenwatersilo aanwezig. Na de volumeberekening werd de inhoud daarvan afgemeten aan de waterbehoefte om het groenteperceel te beregenen. We deden ook proefjes rond de bewaring van aardappelen en groenten. Bak je frietjes, dan zie je dat het gehalte zetmeel en suiker het resultaat bepaalt. Ook rond de rol van ethyleen in de bewaring is gewerkt.
Na evaluatie en bijsturing van deze AgroSTEM-dag wordt die ook opengesteld voor andere klasgroepen uit de derde graad van het secundair onderwijs.
 
met de steun van ELFPO:
 
Welke uitdagingen liggen nog voor? 
 
Dit najaar nodigen we een school uit op een vleesveebedrijf, en volgend voorjaar wordt een aangepast educatief aanbod uitgewerkt voor een sierteeltbedrijf. Wat de deelnemende landbouwsectoren betreft, willen we verder verbreden zodat we scholen uit de provincie Antwerpen in 2021 een volledig aanbod AgroSTEM-gericht onderwijs kunnen aanbieden.