Menu

Energie in het Wase Landschap

De (co)promotoren Plattelandsklassen vzw, het Provinciaal Molencentrum Mola en Erfgoedcel Waasland slaan, samen met de partners Innovatiesteunpunt, Boerenbond, Erfpunt, Waasland Klimaatland en Wase Wind, de handen in elkaar om drie excursies uit te werken op landbouwbedrijven en het omringende platteland rond het thema duurzame energiewinning via zonne-energie, windenergie en biomassa. Aanvullend op deze excursies worden educatieve materialen ontwikkeld zodat leerkrachten en (landbouw-)gidsen hiermee vooraf, tijdens en ook na de excursie aan de slag kunnen. De doelgroep van dit project is de tweede graad van het secundair onderwijs.

Het Leaderproject ‘Energie in het Wase Landschap’ wil de term ‘duurzame energiewinning’ tastbaar maken voor leerlingen van de tweede graad van het secundair onderwijs via de context van een land- of tuinbouwbedrijf en de duurzame energiewinning op en rond zo’n bedrijf. De leerlingen worden zelf aan de slag gezet en uitgedaagd om oplossingen te creëren rond duurzaam omspringen met energie. Duurzame ontwikkeling via het leren herkennen van de rol van techniek in duurzaamheidsvraagstukken en het zelf op zoek gaan naar oplossingen is een vakoverschrijdende eindterm in het secundair onderwijs.

Via de excursies komen leerlingen meteen ook in contact met de wetenschap en technologie aanwezig in de Vlaamse land- en tuinbouw en het platteland. Leerkrachten worden vandaag uitgedaagd om meer STEM-gericht te onderwijzen (STEM: Science – Technology – Engineering – Mathematics), nl. met meer aandacht voor wetenschap en techniek in de vakken en dit op een onderzoekende manier. Op die manier wil Vlaanderen de jongeren voorbereiden op een samenleving waarin technologie en wetenschappen een groeiende rol spelen.

Plattelandsklassen, de vzw die inzet op landbouw- en plattelandseducatie, speelt hierop in, samen met de verschillende partners. Ook in landbouw en tuinbouw zijn technologie en wetenschappen immers alom aanwezig. In de sector zit heel wat (verborgen) wetenschap. Plattelandsklassen laat het de jongeren graag ontdekken. Dankzij de expertise van de copromotoren Mola en Interwaas komen niet enkel de technieken van duurzame energiewinning van vandaag en morgen aan bod, maar wordt er ook gewerkt rond de duurzame energiewinning in het verleden (erfgoed).

Wat hebben we gerealiseerd? 

Tijdens het startmoment op 7 juni 2018 op de Polkenhoeve in Stekene werd  het project voorgesteld aan de geïnteresseerde scholen, landbouwers en gemeentebesturen uit het Leadergebied Waasland.

Bedrijfsleider Jurgen nam ons mee in zijn verhaal omtrent duurzame energiewinning en duurzaam omspringen met energie en dit met betrekking tot de teelt van grondwitloof en asperges. Zijn pleidooi om terug meer seizoensgebonden te consumeren genoot duidelijk veel bijval.