Menu

Het begint in Haspengouw

Samen met 9 gemeenten in Haspengouw werkten Plattelandsklassen en Landelijke Gilden een project uit waarin ze kansen creërden voor beleving op het platteland  met respect voor de streekidentiteit. Om dit te realiseren werken we samen met Borgloon, Heers, Herk-de-Stad, Hoeselt, Kortessem, Riemst, St-Truiden, Tongeren en Wellen.

Wat hebben we bereikt? 

Met dit project professionaliseren de partners het aanbod aan landbouw- en plattelandseducatie in de regio Haspengouw. Tegelijk willen ze het uitbreiden en bekend maken bij de leerkrachten van het lager en secundair onderwijs. Landbouweducatie is meer dan ooit nodig. Hoewel iedere inwoner van deze regio (on)rechtstreeks in aanraking komt met land- en tuinbouwactiviteiten via zijn consumptiegedrag, vrijetijdsbeleving, … is de kennis over de lokale land- en tuinbouw bij vele leerlingen beperkt. Tijdens deze projectperiode willen de initiatiefnemers leerkrachten lager en secundair motiveren en ondersteunen in het werken rond de thema's landbouw en platteland in de klas en daarbuiten. De projectpartners zullen een digitaal lessenpakket voor het lager onderwijs ontwikkelen, compatibel aan een digitaal schoolbord. In die pakketten komen de sectoren fruitteelt, akkerbouw en pluimvee aan bod. sectoren die in Haspengouw veel voorkomen. Plattelandsklassen en Boeren met Klasse Limburg hebben in Haspengouw een netwerk van educatieve boerderijen (o.a. Kijkboerderijen) waar meer en meer scholen hun toegang toe vinden. Het digitaal lessenpakket sluit hier op aan en helpt om landbouw- en plattelandseducatie standaard op te nemen in het leerplan. Dit vergemakkelijkt door het aanbieden van up-to-date en kant en klare lespakketten (met inbegrip van echte beleving via bv. een excursie naar een Kijkboerderij). In het lager onderwijs wordt heel sterk gewerkt rond gezonde voeding, oorsprong van het voedsel, duurzame voeding en voeding van bij ons, zo’n digitaal lessenpakket is een ideaal instrument om rond deze thema’s te werken. Anderzijds organiseren de projectpartners gedurende de loop van het project in elke deelnemende gemeente Binnenbijboeren-dagen Dit evenement wordt in een plattelandskrant vasgelegd. Tijdens de BinnenBijBoerendag worden de leerlingen van de gemeente door ‘landbouwexperts’ ondergedompeld in een bad van weetjes over de oorsprong van hetgeen dagelijks op ons bord ligt. Tot slot zullen de partners drie verschillende excursies op maat voor de eerste graad van het secundair onderwijs uitwerken. Deze excursies sluiten aan bij de specifieke verwachtingen en de omgeving van drie secundaire scholen, maar deze excursies staan uiteraard ook open voor andere secundaire scholen (over alle onderwijsnetten heen) uit Haspengouw en bij uitbreiding heel Limburg.

Hoe loopt het verder? 
De Binnenbijboerendagen gingen door in Riemst, Borgloon, Kortessem, Wellen, Hoeselt en Heers, Tongeren, St-Truiden en Herk-de-Stad en wel bepaaldbij:
- familie Kestens in Riemst
- familie Strauven in Borgloon
- familie Vandebrouck in Vliermaal (Kortessem)
- familie Van Vinckenroye-Werelds in Hoeselt
- familie Verjans in Wellen
- familie Daenen in Heers
- familie Picard in Tongeren.
- familie Vanleeuw  Zepperen (St-Truiden)
- familie Vos in Herk-de-Stad.
De bijhorende plattelandskranten kan je hier nalezen.
 
Er werden 3 excursies getest door 3 scholen in de regio Haspengouw. De respectievelijke thema's zijn aardappelen, hard fruit en varkens. De excursies worden getest door:
- familie Van Vinckenroye uit Heers ontving de leerlingen van het  2de jaar van het Atheneum van Borgloon
- familie Pullinx uit St-Truiden ontving de leerlingen van het 2de jaar van SOLV in St-Truiden
- familie Wouters uit Tongeren ontvaing de leerlingen van het 2de jaar van de PIBO uit Tongeren.
 
Er werd telkens een lespakket geschreven bij de excursie en de resultaten daarvan vind je hier.
 
Het digitale lesboek 'Ons Dagelijks Bord' kwam uit in januari 2019  en wordt aan elke school in de deelnemende gemeenten uitgedeeld zodat elke klas ermee aan de slag kan.  De thema's zijn, fruit, suiker en kippen.