Menu

Plattelandseducatief Netwerk Kempen & Maasland

Het ‘Plattelandseducatief Netwerk Kempen & Maasland’ werkte 6 jaar aan een netwerk dat de kloof tussen de plattelandsgebruiker en de land- en tuinbouw in de regio wilde verkleinen. In de projectperiode (2009– 2015) werden de fundamenten gelegd voor een netwerk van platteland- en landbouweducatie.

Sinds begin 2009 bouwen 13 partners, gesteund door de Plaatselijke Groep Leader Kempen & Maasland en de provincie Limburg, aan een plattelandseducatief netwerk. Zowel Boerenbond, Landelijke Gilden, Plattelandsklassen, Breugelhoeve, Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer hebben hard gewerkt om de verschillen de acties tot een goed einde te brengen.

Wat hebben we bereikt? 

Sinds begin 2009 bouwen 13 partners, gesteund door de Plaatselijke Groep Leader Kempen & Maasland en de provincie Limburg, aan een plattelandseducatief netwerk. Zowel Boerenbond, Landelijke Gilden, Plattelandsklassen, Breugelhoeve, Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer hebben hard gewerkt om de verschillen de acties tot een goed einde te brengen. Er werden 50 nabijheidsboeren, bedrijfsleiders die een actief peterschap aangaan met een of meerdere scholen uit de regio, begeleiding en ondersteuning met hun acties. Er werden landbouw– en plattelandskranten geschreven die de sector voorstelde aan al de bewoners van de 9 gemeenten en de evenementen die ze daarvoor organiseerden. Tijdens de Binnenbijboeren-dagen werden al de leerlingen van het 5de leerjaar uit de 9 gemeenten in een bad vol weetjes, over de oorsprong van de voeding, gedompeld. De kijkboerderijen (netwerk vanuit Plattelandsklassen) die zich aansloten, moeten verder pedagogische begeleiding krijgen om hun kwalitatieve activiteiten te kunnen bestendigen. Via deze begeleiding proberen we hun verbredingsactiviteit rendabel te maken. In Bocholt en Hamont-Achel werden de bestaande landbouwleerpaden herbekeken, indien nodig aangepast en in een nieuw kleedje gestoken. Er werden Agrarische spelen ontwikkeld die kinderen en volwassenen samenbrengen zoals de olympische spelen dat ook doen. De schooltuinplanner zorgt ervoor dat leerkrachten op een makkelijke manier het hele jaar met de tuin kunnen bezig zijn. Er werden gps-tochten ontwikkelen met een specifiek thema en een algemene fietstocht of wandeling. Vanuit het Plattelandscentrum Kempen & Maasland willen we vormingen blijven aanbieden en evenementen ondersteunen; Dag van de landbouw, Open boerderijdag voor scholen, Kindernamiddagen, Maïsddoolhoven, enz. Dit gebeurt zowel in eigen beheer als bij voorkeur in een partnerschap met derden. Het centrum blijft fungeren als onthaalcentrum. De tentoonstelling ‘Bazaar Kastaar’ werd uitgebreid met een aangepaste kookactiviteit en mobiele kookeilanden.

Hoe loopt het verder? 

Het loopt verder in het project Tintelboeren.