Menu

STEMmig Boeren

Voortdurende wetenschappelijke en technologische innovatie vraagt om wetenschapsonderwijs dat jongeren uitrust met  de nodige vaardigheden. Tot deze vaardigheden behoort het kunnen oplossen van een real-world probleem door flexibel gebruik van kennis uit de verschillende STEM-disciplines (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Vanuit deze vaststelling roept Europa leerkrachten lager en secundair onderwijs op tot meer aandacht voor wetenschappen en techniek waarbij de link met een authentiek probleem heel duidelijk is. Leerkrachten zijn op zoek naar uitdagende leeromgevingen, een land- of tuinbouwbedrijf is zo’n rijke STEM-omgeving. We organiseren binnen dit project minimaal 10 AgroSTEMevenementen (doelgroep 6e leerjaar en 1e middelbaar) en minimaal 10 initiatieven STEMmig beleven (doelgroep BO) op verschillende landbouwbedrijven in samenwerking met de deelnemende gemeentes en scholen. Anders dan bij de BinnenBijBoerendagen is het onderwerp van het aanbod hier niet het productieproces van
voedsel, maar wordt de (wetenschappelijke en technologische) context van dit productieproces ingezet als omgeving om specifieke vaardigheden als probleemoplossend denken te oefenen en om de interesse in wetenschap en techniek aan te wakkeren. We voorzien vorming voor de bezoekbedrijven en promomateriaal. 

Wat hebben we gerealiseerd? 

Op donderdag 13 juni 2019 gaat er weer rondleiding voor het buitengewoon onderwijs door, dit maal op de boerderij  van de familie Daenen-Schuppen uit Velm. De familie runt al jaar en dag een vleesveebedrijf en Ann kent de kunst om kinderen te boeien door haar verhaal. Dana, Elien, Eline, Elise, Iris, Lien en Lindsay zijn net hun extra jaar lerarenopleiding buitengewoon onderwijs aan 't afsluiten, in onderwijstermen heet de opleiidng Baoba buitengewoon onderwijs. Zij hebben een mooi aanbod ontwikkeld met tips en tricks om de leerlingen van het buitengewoon onderwijs op een heel bijzondere manier te ontvangen. Iedereen wordt er blij van!

Welke uitdagingen liggen nog voor? 

In het voorjaar van 2020 zullen de AgroSTEMevenementen starten in de partnergemeenten.