Menu

Terug naar Actualiteit >BinnenbijBoerendagen in de Noorderkempen


 

Binnen bij Boeren - dagen tegen vervreemding van de landbouw

 

Te veel kinderen weten niet meer helemaal waar al dat eten, dat elke dag op hun bord ligt, vandaan komt. Om daar verandering in te brengen, werd er binnen het project 'Binen bij Boeren' vooropgesteld minimaal 16 BinnenBijBoeren-dagen (twee per gemeente) te organiseren voor de leerlingen van het 5e leerjaar van het Lager Onderwijs.

Op zo'n dag maken de leerlingen kennis met verschillende (lokale) landbouwbedrijven. Zo komen ze meer te weten over de sector en de prodcutie van onze voeding. Beleving staat daarbij centraal. Via een doorschuifsysteem ontdekken ze de verschillende gewassen en dieren die je kan vinden op diverse bedrijven binnen de eigen gemeente. 

Deze zelfde groep leerlingen wordt, zo'n jaar na het eerste bezoek, uitgenodigd om zich te verdiepen over de wetenschappelijke en technologische context van het productieproces op de landbouwbedrijven. Dit bezoek past in het kader van STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering en Mathematics) waarbij specifieke vaardigheden als probleemoplossend denken en de interesse in wetenschap en techniek aangewakkerd worden. Het land- of tuinbouwbedrijf vormt dan een authentiek kader waar geleerd kan worden.

De BinnenBijBoeren-dagen kaderen in het project Binnen bij Boeren van LEADER MarkAante Kempen +.

't Pleckske, een samenwerking tussen 8 gemeentes in de Noorderkempen, is promotor van dit project.  Innovatiesteunpunt vzw coördineert het project, samen met Plattelandsklassen vzw, die ook voor het educatieve materiaal zorgt. 

De lokale afdelingen van Landelijke Gilden helpen mee aan de organisatie van de BinnenBijBoeren-dagen. Dankzij hun de lokale contacten zijn zij de uitgesproken partner. Rurant is inhoudelijke partner.

Naast de BinnenbijBoeren-dagen zullen de projectpartners het bestaande landbouweducatieve aanbod in de betrokken gemeentes inventariseren en evalueren. 

Er worden lesfiches, een draaiboek en een educatieve koffer ontwikkeld die het organiseren van BinnenbijBoerendagen, ook na het project, mogelijk maken.