Menu

Terug naar Actualiteit >Corona-maatregelen: Hoe zit dat nu?


update september 2021

Het schooljaar start met beperkte coronamaatregelen

Het nieuwe schooljaar start met minder beperkende maatregelen, tenzij de preventieadviseur van de school op basis van de veiligheidssituatie op school of de lokale crisiscel op grond van de lokale epidemiologische situatie, anders beslist. Deze maatregelen blijven gehandhaafd tot minstens eind september.

Zo is een mondmasker niet langer altijd verplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar op de plattelandsklassen (één- of meerdaags). In het secundair vervalt de mondmaskerplicht in binnenruimten, wanneer leerlingen en leraren neerzitten. Voor alle activiteiten buiten de klasruimte, gelden de algemene regels van de maatschappij (bijvoorbeeld: mondmaskerplicht buiten en in doorgangen is verplicht indien geen afstand kan worden gerespecteerd). Maw bij een geleid bezoek op jouw landbouwbedrijf of bij een instructiemoment in de stal op jouw jeugdverbrijfcentrum, moeten kinderen en leerkrachten afstand bewaren of een mondmasker dragen.

Ondanks de grote vaccinatiebereidheid van personeel en jongeren (+12), is het virus nog niet verdwenen. Extra waakzaamheid blijft aangewezen. Naast een basisset van maatregelen kunnen - indien nodig - bijkomende striktere en kordate maatregelen volgen, zowel algemeen als specifiek:

  1. Basisset van maatregelen voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het voltijds en deeltijds (buitengewoon) secundair onderwijs en de internaten. 
  2. In gemeenten waar de situatie op basis van de cijfers acuut is, kan de lokale crisiscel net zoals vorig schooljaar per direct en afhankelijk van de situatie overgaan tot extra maatregelen:
  • mondmaskers bij personeel en leerlingen (+10 jaar) gedurende 14 dagen
  • preventief testen van klasgroep(en) (d.m.v. codes die het CLB genereert of mobiele teams)
  • quarantaine van klasgroep(en)

Door de afwijkende coronacijfers en de geringe vaccinatiegraad in het Brusselse Gewest zullen Brusselse scholen opstarten met striktere maatregelen, dit minstens tot eind september. De maatregelen die van toepassing waren op het einde van het afgelopen schooljaar blijven daar gehandhaafd.

Enkele aandachtspunten:

  • Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. De preventieadviseur van de school - zowel in het basisonderwijs als het secundair- oordeelt over de veiligheid van de lokalen en kan je opleggen - waar nodig - een CO2-meter te installeren of een mondmaskerplicht in te voeren. Lees alle richtlijnen over verluchten en ventileren in het draaiboek.
  • Inzetten op goede handhygiëne blijft eveneens belangrijk. Blijf de leerlingen en het personeel sensibiliseren.
  • Bij melding van een (vermoedelijke) besmetting, gelden nog steeds de richtlijnen en aanpak van het CLB.