Menu

Terug naar Actualiteit >Ervaringsgericht leren


Plattelandsklassen vindt een ‘ervaringsgerichte aanpak’ bijna evident. We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij wat ze leren maar ook dat ze zich goed voelen. Twee zaken die vaak samen gaan en nodig zijn om tot leren te komen!

Leren is een werkwoord! Daarom is het zo belangrijk dat kinderen ACTIEF ervaringen opdoen op onze plattelandsklassen, hierover reflecteren, theorie en praktijk aan elkaar kunnen koppelen, …  

We maken dit binnenkort duidelijker en concreter, kijken hoe we de voorbereiding en naverwerking in de klas nog beter op de uitstap kunnen afstemmen, waar we kansen beter kunnen benutten. We organiseren hiervoor in de nabij toekomst vormingen naar leerkrachten en naar landbouweducatoren. Iedereen mee op de kar!