Menu

Terug naar Actualiteit >Plattelandsklassen ziet landbouw als de uitdagende leeromgeving voor STEM


Plattelandsklassen ziet landbouw als de uitdagende leeromgeving voor STEM

Zowel in het kleuter-, lager als secundair onderwijs roept de overheid op tot meer aandacht voor STEM of met andere woorden meer aandacht voor wetenschappen en techniek. Het is vooral belangrijk om deze kennis op zo’n manier aan te brengen dat de kinderen en jongeren gemakkelijk een link zien met hun eigen leefwereld en de omgeving waarin ze opgroeien. Een bezoek aan een land- of tuinbouwbedrijf waarbij onderzoekend leren centraal staat, is de uitgelezen manier om deze thema's aan te brengen.

Leerkrachten zijn op zoek naar uitdagende leeromgevingen om aan de slag te gaan met wetenschap en techniek samen met hun leerlingen. Een land- of tuinbouwbedrijf is zo'n rijke STEM-omgeving en biedt dus heel wat mogelijkheden. Het bulkt er van de STEM-toepassingen: hefbomen, overbrengingen, robots, sorteersystemen, kringlopen, chemische reacties, gps-toepassingen, sensoren...

Plattelandsklassen wil educatieve hoeves ondersteunen in het uitwerken van een STEM-aanbod op hun bedrijf. Want het is telkens opnieuw een uitdaging om bij een educatief bedrijfsbezoek de vertaalslag te maken van wat er aanwezig is op het bedrijf aan natuur, wetenschappen en techniek naar de leefwereld van de kinderen en naar de leerstof in de klas. Bovendien geloven wij dat het zelf ontdekken en onderzoeken cruciaal is om tot echt leren te komen.

Daarom organiseerden wij op 3 maart voor onze educatieve hoeves een inspiratiedag rond STEM in Technopolis.

Op deze dag konden onze bedrijven proeven van wat een STEM-aanbod op hun bedrijf en over hun sector kan inhouden. Aan het einde van de dag engageerden een vijftal bedrijven zich om mee stappen in een traject om uit te groeien tot een heuse STEM-boerderij.

Het doel is om tegen voorjaar 2018 met een mooi verspreid en kwalitatief sterk aanbod aan STEM-boerderijen naar de scholen te stappen.

Via onze website en facebookpagina houden we je verder op de hoogte.