Menu

Terug naar Actualiteit >Waarom nog op plattelandsklas gaan?


... als je de wereld binnen kan halen via je digitaal klasbord?

Bewegen is gezond

Leerlingen zitten op een schooldag meer stil dan goed voor hen is. Verscheidene onderzoeken laten zien hoe belangrijk het is dat leerlingen voldoende bewegen. Bewegen is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid van leerlingen, bewegen stimuleert ook de mentale ontwikkeling. De ontwikkeling van het brein gaat niet vanzelf. Met het uitvoeren van complexe taken ontstaan verbindingen tussen verschillende hersendelen. Hoe complexer de taak, des te meer hersendelen geactiveerd worden en hoe meer verbindingen er ontstaan. Door cognitieve taken te combineren met fysieke taken, worden de hersens optimaal geprikkeld. Ga maar eens vermenigvuldigen terwijl je hinkelt. 

Leerlingen leren in het lager en secundair onderwijs nog te vaak zittend aan een tafel, terwijl het lichaam hier niet naar vraagt. Leerlingen hebben grote behoefte aan sensorische indrukken. Op deze leeftijd worden leerlingen al zoveel beperkt als het gaat om ruimte voor eigen creativiteit, lichamelijke ontwikkeling en grenzen te verleggen.

De echte wereld is anders

De echte wereld is best ingewikkeld en anders dan de wereld van het internet of een boek. Geschiedenis is er niet of nauwelijks meer zichtbaar en hoe kom je in vredesnaam aan insecten als deze zich massaal verstoppen? Vaak heeft een school een schoolplein of een ruimte in de buurt van de school waar de mogelijkheid is om een lesactiviteit uit te voeren. Het naar buiten gaan op zich is niet een doel, maar het wordt anders als je het inzet als middel om je doel(en) te halen. Dit bevordert de realistische en betekenisvolle context. 

Lesgeven zonder risico is levensgevaarlijk

Eén van de belangrijkste meerwaarde van het buitenonderwijs: buiten is het ‘risicovol’. Leerlingen worden vaak in een veilige omgeving gehouden, waarin vrijwel geen risico’s bestaan. Het is van belang om leerlingen te leren omgaan met risico’s en verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid dragen werkt goed wanneer leerlingen in de klas kennis hebben verworven om met die verantwoordelijkheid om te kunnen gaan. Door nieuwe activiteiten te proberen, kennis te maken met het ongekende en angsten te overwinnen worden leerlingen mentaal en fysiek sterker.

Buiten brengt motivatie

Bij een lange wandeling in de regen, een bezoek aan een landbouwbedrijf of bij kuisen van een stal maken leerlingen dingen mee die ze niet snel vergeten. Het was koud, het stonk en het was hard werk... maar we hebben samen wel iets meegemaakt! Veel leerlingen verliezen in de loop van hun schoolloopbaan hun intrinsieke motivatie om te leren. Echte ervaringen en een leraar die aansluit op deze ervaringen, zorgen ervoor dat leerlingen het belang van leren inzien en positieve leerervaringen opdoen. Die leermotivatie is enorm belangrijk!

Buiten geeft scharreltijd

 Leren in een realistische context en rijke leeromgeving is zinvol en motiverend. De leerlingen zijn dan 'spelenderwijs' aan het ontdekken en aan het leren door te doen. De leerlingen leren dan, soms onbewust, veel. Buiten is dit goed te creëren. Als leerkracht zorg je dus, door bijvoordbeeld op plattelandsklas te gaan, voor een aanbod in een rijke leeromgeving waarin een leerling zich kan verwonderen. Even geen gedwongen activiteit is eveneens belangrijk voor leerlingen. Je herkent het vast bij jezelf en ervaart het ongetwijfeld bij de leerlingen in de klas. Na actief werken is het fijn om even te kunnen ontspannen, even geen cognitieve belasting. Je hersenen de ruimte geven om informatie te verwerken en te ordenen.